PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

IlonaSmit.com  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van IlonaSmit.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan IlonaSmit.com verstrekt. IlonaSmit.com kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM IlonaSmit.com GEGEVENS NODIG HEEFT

IlonaSmit.com verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan IlonaSmit.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG IlonaSmit.com GEGEVENS BEWAART

IlonaSmit.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

IlonaSmit.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van IlonaSmit.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. IlonaSmit.com gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

IlonaSmit.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de website aan IlonaSmit.com te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

IlonaSmit.com heeft hier geen invloed op.

IlonaSmit.com heeft Google geen toestemming gegeven om via IlonaSmit.com

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ilonasmit.com. IlonaSmit.com

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

IlonaSmit.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van IlonaSmit.com maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IlonaSmit.com

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met IlonaSmit.com op via

info@ilonasmit.com. www.ilonasmit.com is een website van IlonaSmit.com. IlonaSmit.com is

als volgt te bereiken:

Postadres: Oldenburgerstraat 111, Utrecht

Vestigingsadres: Oldenburgerstraat 111, Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53461037

Telefoon: (+31) 625 49 52 52

E-mailadres: info@ilonasmit.com